ابر و سایه

 

آسمان امروز ملایم بود.
ابر و سایه، بالای سر چنارهای خوشبخت ولانه ی کلاغ ها پهن شده بود!

 آدم وقتی بخواهد برودجایی که دیگرشاید هیچ وقت برنگردد! خیلی سعی کندبا خودش چیزهایی بردارد وتوی کوله اش جابدهد همین کتابِ ماه هفت شب و دفتریادداشت جلد چرمی و خودکارآبی و مداد محبوبش است وهدفون و یکی دو چیز دیگر...
اما باز چیزهایی هست که جا می ماند.چیزهایی که دوستشان داردمثل همین حس نامرعی و دیده نشده ای از رنگ و جنس دوستی که تو آن را یادآوری کردی همان که در دنیای واقعی کمیاب است.

من برگشتم هر چند زیاد دور نرفته بودم :)

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
کنج

امروز بارانی بارید در حد غرش کوچکی هم آسمان صدا کرد.از پنجره گل و گشاد محل کارم به باران نگاه کردم. هوا خوب نیست.

افروز ارزه گر

ممنون خانوم بوک مهربان که به دیدنم می ایید. اینجا را با فضای وانیلی مهربانش دوست می دارم[لبخند]

زنبق دره

خوب که دور نرفتی و خوب که برگشتی. آن دفتر جلد چرمی و خودکار خوب چیزهایی هستند چه دور باشی و چه نزدیک. این حس نامرعی و دیده نشده از رنگ و دوستی آدم را در این فضا نگه می دارد. انگار آدم را پابند می کند. اما از نوع خوبش.