جمعه عصر

 

ساعت پنج و پانزده دقیقه است. خانه بوی مقوا می دهد!

تقریبا نصف بیشتر وسایل توی کارتن ها بسته بندی شده اند و تلمبار شده گوشه ای از سالن را اشغال کرده اند. این بی نظمی ِآشفته را دوست ندارم. این تغییرمکان و جابجایی کمی نگرانم می کند. انگار که قرار است چیزی را جا بگذارم!

« شب قبل بیدار شدی ببینی تا صبح چه باران تندی بارید؟»
 «یه لیوان چای می خوری خانم بوک!؟ »

گاهی گریزمی زنم از راه باریکه ای حواسم را طوری پرت می کنم که خودم هم متوجه نشوم!
به چیزهای دیگری نگاه می کنم فکرم را می برم آن دورها " البته گاهی می کشانمش! "
تا با من بیاید پای سایه ای،جای امنی،خلوتی، چشم اندازی ...
اما باز نمی شود باز بر می گردم همین جا که هستم!
قاطی بوی کارتن و اسباب اثاثیه و کشمکش های درونی و بیرونی خانه!
باز فکرم پراکنده و باز من هزار پاره می شوم.

  "بروم، بروم چراغ را روشن کنم."

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
زنبق دره

چه جالب ما هم همین یک ماه پیش اثاث در کارتن کردیم و جا به جا شدیم و چه استرس سرگیجه آوری داشت! منزل نو مبارک. امیدوارم پنجره تان را از دست ندهید!

رامک

جابه جایی من را هم آشفته می کند

زنبق دره

من این عصر های پاییزی را دوست دارم ساعتی که باید چراغ ها را روشن کرد. این تاریکی ملایم ساعت پنج که خانه را چراغ لازم می کند دوست دارم. من اصلا پاییز و عصرها و شب هایش را دوست دارم. همچنین صبح هایش را.