ده+نهروی آنتن ِساختمان روبرویی،کلاغی چندبار قارقار کرد و پرید!

تلخ می شوم وقتی صدای اعتراض تو می پیچدتوی منگی خالی ِ ذهنم.
هوای خانه سنگین می شود!
گوشه ی آشپزخانه کنار ِ یخچال جای دنج و همیشگی من
دری باز می شود به بالکن، روبروی صنوبرها
ایستاده بودم که باران گرفت...

باز هم من ماندم و کمی از خودم،
این هوا و صدای کلاغی که پرید.

خانم بوک، می گفت خودش این را خوب می داندکه گاهی به سختی چیزی فراموش می شود.

 

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
زنبق دره

خانوم بوک دیدی زمان چه زود می گذرد؟ آرشیو وبلاگت را ببین! به خرداد رسید. به همین زودی!

زنبق دره

آین آینه هم خیلی قشنگ است آینه ای که عکس پنجره ای در آن افتاده! آینه اتاق من هم همینطوری ها است آینه ای است که عکس پنجره در آن می افتد و از درون پنجره سبزی اقاقی ها پیداست .

ماندا

و بعضی چیزا که اصلا فراموش نمیشن! حتی به سختی

شمعدونی

و حتی اگه فراموش هم بشن لکه ای از خودشون باقی میذارن..لکه هایی که شفافیت دل رو خدشه دار می کنه

کتایون

کلاغی که توی شعری جاودان شود و دری که رو به صنوبر ها باز شود و کمی از تو که مانده باشد... این همه کافی ست برای اتاق ذهنم که روشن شود از خیالت...

سمانه

تلخ می شوم وقتی... نوشته کوتاه و خوبی بود اساسناک. حس و حالش خیلی خوب بود.

زنبق دره

حال خانوم بوک خوب است؟ هنوز دارد صنوبر ها را نگاه می کند؟