یعنی همین!

 

توی این روزمرگی های پی در پی، ناگهان سر راهت فواره های روشن...
یعنی بهترین حالت صبحگاهی که تودرآن قدم می زنی، همین قطره های ریز وپراکنده ی آب زیر نور خورشید...

یعنی همین دیگر!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید