باران می بارد


باران که می بارد
من پر از هیجان،
پر از عطش ِسکوت
می شوم.

مثل لحظه ای
که در باد
می دود
می شوم!

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
زنبق دره

باران که می بارد تو در راهی ... خانوم بوک باران دارد؟