ای ملایم هر روزه کجایی!


این روزها آنقدر دلم می خواهد بهانه ای محکم دستم را بگیردبیاورد اینجا،درست همین نقطه که سپیدی کاغذها گویا درانتظار کلمات سرراستی مانده اندکه روزی بی هیچ بهانه ای سرریز خیال زنی بودند که هیچ گمان نمی کرد این همه از حرف دلش گم و دور بماند./ 2 نظر / 32 بازدید
زهرا.م

بهانه‌ای محکم‌تر از خیال سرشار زنی که مشتاق حضورش هستیم؟! خوشحالم که نوشتی :*

لی لی کتابدار

بارها سر می زنم و میبینم خانم بوک چیزی ننوشته.