ده +هفت

 

اینجا دستهایم باز است...
می توانم هر چقدر که دلم می خواهد دور خودم بچرخم
می توانم هر چه می خواهم به روی ِخودم نیاورم و 
همه آن چیزهایی را که تمام شده اند؛
دوباره شروع کنم.

روی تار مویی، راه بروم، برقصم، بدوم ...

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
کتایون

شیرین است زیر یک آسمان وانیلی چرخیدن...

زنبق دره

می توانی هر چه می خواهی به روی خودت نیاوری راست می گویی اما گاهی هم آدم دلش می خواهد به روی خودش بیاورد خوبی ناشناس بودن این است دیگر هیچ کس تعبیرت نمی کند تفسیرت نمی کند برچسب نمی خوری بخوری هم خیالی نیست خوش است

شمعدونی

چه دنیایی..اینجا امیدوارم فقط برات خاطره های خوب داشته باشه