پی نوشت!

 

وقتی آدم به مرگ نزدیک میشود و نفس سردش را کاملا احساس می کند!
بیشتر از اینکه بترسد،احساس تنهایی می کند.

 راستی چرا؟!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید