...

 

پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها، پشت دو برف،
پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی،
پدرم پشت زمان ها مرده است.
پدرم وقتی مرد. آسمان آبی بود،
مادرم بی خبر ازخواب پرید، خواهرم زیبا شد.
پدرم وقتی مرد، پاسبان ها همه شاعر بودند.
مرد بقال از من پرسید: چند من خربزه می خواهی؟
من از او پرسیدم: دل خوش سیری چند؟


صدای پای آب/ سهراب سپهری

 


/ 3 نظر / 2 بازدید
زنبق دره

چه شعری خانوم بوک! چه شعر زیبای غمناکی! آدم دلش می خواهد گریه کند با این شعر. سبز باشی همیشه!

زنبق دره

:)[گل]