بودن

 

آسمان امروز، گاهی ابر، گاهی آفتاب،
حس می کنم اتفاقی کنارم پرسه می زند.

/ 1 نظر / 23 بازدید
زهرا.م

حس مبهمی‌ست. اما آن‌اتفاق شاید خوب باشد.