دور از شهر


وقتی بر می خوری به یادداشتی جامانده از روزی که احساسش راهنوز از یاد نبرده ای،
انگار آرزویی ست که همین نزدیکی ها گم شده.
 
بیست و ششم شهریور ماهِ ...
سال اش مهم نیست می تواند همین لحظه هم باشد.
صدای ویلنسل در اتاق پیچیده کامیونی تنوره کشان عبور می کند،
فاصله ای می افتد میان من و خودم.
زنگی آزار دهنده توی فضا قاطی می شود با صدای موسیقی
من بی چاره بی سلاح!

خانم بوک می گفت،توی ذهنش نقشه ای طراحی می شود! نقشه ی مکانی دور از شهر؛
خانه ای اجاره ای شاید در انتهای جاده ای کوهستانی، زمینی وگوسفندانی و چند مرغ و خروس،
زمینی شخم زده و آماده ی بذر پاشی ...

ممکن ها چطور ناممکن می شودخانم بوک؟
لبخندی می زند و با دست دور ابرهای سپید دایره ای می کشد.
و من به آسمان نگاه می کنم و بوی هوا در تمامی این بعدازظهر خنک در اتاق رو به شمال خانه مان به حقیقت نزدیک می شود!

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
زنبق دره

خانه ای دور از شهر خیلی خوب است و فراغتش. خانوم بوک همیشه فکر های خوبی دارد. همیشه ایده هایی دارد که حتی برای مدتی کوتاه هم شده آدم را از فضای خسته کننده و ملال آور روزمره جدا می کند.

زنبق دره

راستی خانوم بوک این همه ایده خوب برای نوشتن را از کجا می آورد و از کجا یاد گرفته اینطور قشنگ با کلمه ها بازی کند. انگار یک نی بلند دست گرفته باشد و با فوت کردن توی آن کلمه ها را شعرمانند بیرون بدمد. نمی دانم یادت هست آن نی لبک های کارتونی را که چطور نت های موسیقی از سوراخ های رویشان به بیرون می رقصیدند؟ کلمه های خانوم بوک هم برای من مثل همان نت ها می مانند.

رامک

رویاهایت را همواره دوست بدار

mouse

قشنگیش اینجاست که افسوس نمی خورید و لبخند می زنید و این خیلی خوبه