پی نوشت!

 

  کسی آرام درخانه ی بغلی پیانو می زند!

به گلدان های شمعدانی کنار پنجره آب می دهم.
خواننده فرانسوی می خواند! من فکر های پراکنده ای توی سرم دارم.
صدای خروس از دور شنیده می شود.
از این همه برخوردهای ناهماهنگ توی خانه دلگیرم.
صدای گنجشک ها...
باد خنکی از پشت پرده توری سرازیر می شود توی اتاق
سردم می شود.
ماشینی عبور می کند،خواننده فرانسوی صدایش را به اوج می برد.
از لیوان سرامیکی قهوه ای،بخار مطبوع چای بلند می شود.  

امروز هم مثل دیروز به فکر قلمه زدن گلدان های شمعدانی ام هستم!
فکرهایی روی کاغذ پاک می شوند! اما توی ذهنم هنوز هستند.

.

.

.

صبح بخیر امروز!

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
کتایون

فکرهایی روی کاغذ پاک می شوند اما توی ذهنم هنوز هستند... ... زیباست

زنبق دره

عجیب است خانوم بوک آپ کرده ولی من ندیدم تو لیست بالا اومده باشه؟!

زنبق دره

من ممنونم برای این همه اظهار لطف های گرم و خوشایند. راستی که این موسیقی ها و این فیلم ها فوق العاده هستند یک حس سکون قشنگی دارند که آدم نمی داند غمگین می شود یا به نوعی در درون خودش فرو می رود.

زنبق دره

می دانی خانوم بوک اصلش همین است اصل زندگی را می گویم که هر کسی بتواند با این همه فشارها و تناقض های روزانه زندگی اش را بکند از آب دادن شمعدانی ها لذت ببرد به قلمه زدن آنها فکر کند همین ها آدم را زنده نگه می دارد همین ها به آدم زندگی می دهد آواز گنجشک ها باد خنک پشت پرده قلمه زدن شمعدانی ها شاد باشی !

مها

آمدم.به من هم از آن چای گرم و مطبوع تعارف می کنید؟