برخورد نزدیک از نوع سوم! "یک"

 

یک جمعه ی آرام با کمترین اصطحکاک، یعنی این !
یعنی این که بعد از یک روز و شب ِشلوغ و خستگی با کلی مهمان ...
می ماند همین آرامش ِ کوچکِ هوای گرفته و ابری ِعصر جمعه ای
که از پنجره اش می توان باران را تماشا کرد.

 

پ.ن ی بعدِ آرامش: کاش روزی بالاخره بزرگ بشوی، بزرگ مرد ِکوچک!

 پ.ن دوم: ازاین به بعدگاهی هم باهمین عنوان " برخورد نزدیک از نوع سوم"
چیزهایی می نویسم شاید به رنگی دیگر!

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
mouse

وبلاگتون آرامش بخشه

کنج

باران روي پنجره.. عكس هايتان را بزرگ بگذاريد خب... با مقياس قاشق چايخوري به ما ندهيد! گناه دار مي باشيم!