بی خواب

 

شب ِقبل وقتی خوابم توی تاریکی پریدو نمی دانم کجا رفت؛
توی سالن روی یکی از راحتی ها نشسته بودم، که صبح مرا غافلگیر کرد!


 و امروزم اینطوری شروع شد.

 

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
کتایون

روز های تو هر طور شروع شوند خوبند خانم بوک... حالا بقیه اش را بگو...

زنبق دره

شب قبل خواب من هی دور سرم پرواز می کرد اما من در پی یک عصر و شب پرماجرا هی پرش می دادم تا خوابم نبرد. همان موقع ها یعنی بعد ازساعت 5 بود که دیدم با سر زدن سپیده’‌صبح صورت تو از تصویر محو و مبهمی که فقط خطوط کلی آن در تاریکی معلوم بود کم کم رنگ و شکل گرفت و به همان صورت آشنا و دوست داشتنی تبدیل شد که از سر شب تا پنج صبح در نور چراغ تماشایش کرده بودم. .وقتی دوباره صورت تو را دیدم چشم هایم را بستم و خوابیدم. اینطوری بود که روز طولانی من تمام شد و من در اغاز روزی نو روز قبل را تمام کردم.

*elham

آرامش اینجارو دوست دارم م م