پی مفهوم چیزی

 

درخلاصه شدن های مکرر
این روزها،
درحرفی تنها
یا شاید هم درعبارتی کوتاه

ته نشین شدن در ذره ی آخر ـ
یک تفکر به جا مانده،

که انسان بودن را
آرزو
می دانست./ 0 نظر / 5 بازدید