شب زمستانی

 

گاهی شب ها صدای زنگدار سکوت که گوش ات را کر می کند!هیچ نگران نیستی صدای های فردا را نشنوی.همین طور دلت پیش بنفشه های توی باغچه هاست که همین دیروز با کمک آ آن ها را کاشتی. دلت پیش بهار هم هست که همین دور وبرهاست.
حس می کنی دلش می خواهد آویزان بشود از شاخه های چنار های توی خیابان اما وقتی شهرداری همه ی درخت های تنومند و پیر خیابان مان را با اره برقی بریده!
بهارسرگردان مانده است! 

اما این هایی که گفتم همه ی آن چیزی نبودکه در فکر هست انگارهر کاری هم بکنی بعضی چیزها ته نشین می شوند! مگر اینکه دور محوری بچرخانی شان آنقدر که حل شوند.

 

 

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
زهرا.م

نگو شب زمستانی. از بهار هم بهاری تر است هوا. مگر حال و هوای دل زمستانی باشد که امر دیگری ست. بهار سرگردان می آویزد. چنار هم نباشد نباشد. به شمشادها نگاه کن. ... حل شوند و حل کنند.

رامک

آخه حل هم نمی شوند بی انصاف ها

کنج دنج

حل هم نمی شوند گاهی. راه حل اش این است که مثل مداد تراش برفی های دوره ی ابتدایی هی تکانش بدهیم و برف ها بلند بشوند و بریزند روی لوکیشن توی مدادتراش و بعد دوباره ته نشین بشوند و دوبهراه همان داستان.

زنبق دره

بهار منتظر چنار ها نمی ماند اما حیف از چنارها که بهار را نمی بینند حیف تر ما که بهار چنارها را نمی بینیم! میدانی خبر قطع درخت ها برای من مثل خبر م رگ می ماند. آه از نهادم بلند می شود. بهاری باشی خانوم بوک!

زنبق دره

افسوس! آنهم نزدیک بهار! چه بهانه های پستی هم برای بریدن چنارهای نازنین دارند. و صدای اره برقی ....

خدابيامرز

سلام عليكم ممنون بابت احوال پرسي

زنبق دره

آسمان وانیلی ما چطور است؟ دلمان تنگ اش شده! این گل های ابری بنفش را هم خیلی دوست دارم. شما هم به آنها می گویید ابری؟