باز باران...یک
و امروز، درگوشه ی صبح ما همچنان باران می بارد...
اتفاق خوبی که در تابستان، حوالی آسمان ما رخ داده است. دلم می خواهد بی چتردر باران بدوم ، راه بروم و این ادامه داشته باشد تا همه ی صبح های خسته ی تابستان، خنک و دلنشین.

دو
بروم پشت پنجره، آرام و ساکت کنارخانم بوک بایستم به تماشای باران دل انگیزی که در سربالایی خیابان درختی و ردیف چناران خوشبخت همچنان یکریز و مدام دارد می بارد.

 سه
پس از باران این چند روز،آدم دلش می خواهد در هوای صبح مردادی دلش را روی بند پهن کند کنار ملافه های سپیدبی معطلی! آنقدر که امروز صبح اش درحال و هوای روزهای خوب است./ 2 نظر / 8 بازدید
یانوشکا

اینها یک جوری به آدم انرژس میدهند و امید!! یانوشکا با این حس های خوب تا مدت ها شارژ می ماند و سر حال و از همه مهم تر امیدواااااار[گل]

زهرا.م

تمام تابستان یکهو خنک شد. دلم... دل گرفته‌ام هم باز شد :)