در گمان ِبهار

 

خانم بوک دلش برای آ می سوزد!

و به  " ب " فکر می کند که سعی دارد آنها خوشبخت باشند.
و خوشبختی را دایره ای می داند که خطی بر آن مماس است تا ابد!


و من از اینجا که چشم اندازی دور دارد به ردیف منظم چنارهای خوشبخت،
می بینم که زندگی بی اعتنا مثل برق و باد درجوانه های نازک و شاخه ها ی تُرد درختان
سبزتر می شود.

نمی دانم فردا کجا هستم!

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
زنبق دره

یک بوهایی می آید خانوم بوک. شاید هم من اشتباه برداشت کردم. :) هیچ کس از آینده خبر ندارد. کاش همیشه خیر باشد.

زنبق دره

چه حیف خانوم بوک. همبازی های کودکی هایتان را می گویم. چه سخت!