نه مثل هر روز

 

مثل امروز،که خانم بوک زنبق ها را توی گلدان می گذاشت.

از پشت پنجره صدای یاکریم می آمد! کمی دورتر گنجشک های بازیگوش،
خیابان پشتی را گذاشته بودند روی سرشان!
انگار یک نفر پای درخت توت برایشان خورده های نان ریخته بود.

باد سردی در جریان هوای امروز است! 
به صورتم که می خورد از در بیرون می رود. سردم می شود.
کاپشن ورزشی را از توی کمد بر می دارم ومی پوشم. و باز به صدای بم و گرفته ی یا کریم گوش می دهم. یک حس قدیمی و نه چندان دور را در من زنده می کند.

خانم بوک روزهایش که آفتابی می شود تهِ تهِ دلش انگار نگران چیزیست.
از همین جا می بینم که زیر درخت توت ایستاده،اما حواسش جای دیگریست!

 

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
mouse

این دیگه خود خود خود خانوم دالووی بود ممنوم خانوم بوک بخاطر یاداوری اون[لبخند]

کنج

اين همان دلهره ي بهاري نيست؟ همان كه فكر مي كردم كسي نمي داندش... چه خوب كه مي دانيد... ياكريم ها همان صداي صبح هاي آفتابي كوچه هاي دهه ي شصت است با آرامشي كه درخت ها بهشان مي دادند بي وقفه مي خواندند.. حالا درخت ها را از خانه ها گرفته ايم... از كوچه ها گرفته ايم.. حالا اگر ببينيم توي يك كوچه ي قديمي درخت اقاقيا فكل بنفش اش را انداخته توي كوچه هيجان زده مي شويم.. در گوشي بگويم كه من،از بس كه به چلچله ها نگاه مي كنم و به شكوفه هاي درخت هاي باقي مانده ي حياط خانه ها و به رنگ برگ هاي جوان كه تا چند وقت ديگر رنگ مي گيرند،ديگر كسي را نمي بينم كه نشسته به گدايي... زشتي ها را كم مي بينم و اين معجزه ي بهار است در شهر ما.

رامک

من هم روزهای ابری آرام ترم...

علی

رو تک درخت خونه یه یا کریم نشسته با زخم تیر صیاد بال و پرش شکسته زار و پریشون شده تاب و توون نداره دیگه توی وجودش یه ذره جون نداره غصه نخور یا کریم دوباره پر میگیری اگه بشی نا امید به دست غم میمیری منم دلم شکسته غم به دلم نشسته کسی تو این زمونه به عشقم دل نبسته منم یه نیمه جونم منم بی همزبونم قصه بی کسی رو یه عمریه میخونم غصه نخور یا کریم دوباره پر میگیری اگه بشی نا امید به دست غم میمیری تو خوب میشی پر میزنی دوباره به یار خود سر میزنی دوباره منم که باید شب و روز بسوزم یه عمری چشم براه اون بمونم