هم سایه

 

برای گفتن حرف اش مثل پرنده ای از این شاخه به آن شاخه می پرید!

خانم بوک،با لبخندی که انگارتوی صورتش ته نشین شده باشد،همین طور که به باران پشت پنجره نگاه می کردبا یک جور رضایتی که توصیفش سخت است تعریف می کردکه چه شوری داشته آن روزها برای نوشتن درخانه ای که کسی نمی دانسته کجاست! چه تجربه خوبی بوده آشنایی با هم سایه های مهربانش.حس بی نظیری ست وقتی احساس کنی که درک می شوی.  

 هفت روز مانده بشود یکسال که خانم بوک این خانه را اجاره کرده است!

 

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
زنبق دره

هم سایه من باز هم آفرین می گویم به این قریحه’ عالی خانوم بوک برای اینطور در لفافه گفتن و شاعرانه گفتن حرف دل. همان روزهای اول آمدن خانوم بوک به این خانه بود که با هم اشنا شدیم. هم سایه شدیم. همان روزها خواب دیدم آمده ام به دیدن خانوم بوک. یک باغ بزرگ بود با پرچین های کوتاه چوبی و چمن سبز و افتاب شفاف و خانوم بوک که در آن میان با لبخندش به من خوشامد می گفت. خانوم بوک هیچ وقت از این تصویر در ذهن من فاصله نگرفت. پاینده باشی هم سایه!

زنبق دره

ممنونم خانوم بوک. می دانم که از ته دل می گویی و می دانی که من هم از ته دل می گویم. خیلی وقت ها هست که چیزی را با همان زبان بی زبانی اینجا تعریف می کنی یا حسی را بیان می کنی و خیلی وقت ها هم دست من را می گیری و با خودت می بری به جایی که نمی دانم کجاست، اما لحظه ای را با هم شریک می شویم برای نوشیدن چای داغ یا نگاه کردن به آسمان یا آب دادن گل ها یا قدم زدن در ردیف درختان یا نگاه کردن به آن پرنده خاکستری. می خواستم بگویم خیلی وقت ها با خواندن نوشته ات خودم را در همان لحظه دیده ام. همان حس را تجربه کرده ام. مثل یک سفر کوتاه. مثل رفتن به مکانی دیگر و دور شدن از روزمرگی های خودم. همه اینها خیلی خوب است.

خدابيامرز

سلام عليكم حالا هم شش روز مانده و من كه خيلي وقت نيست با آسمان وانيلي خانم بوك آشنا شده ام، از همين امروز به او تبريك مي گويم. و حتما بايد بگويم كه چه حس قشنگي پيدا مي كنم اينجا در اين خانه. آن شور را من هم داشته ام، راستش هنوز هم دارم، وقتي كه در دنياي كوچك معمولي ام، كنجكاوي ها و سرك كشيدن هايم به اينجا و أنجا يكي مثل خانم بوك را پيدا مي كنم. الان ساعت يك ربع به ده و هوا تقريبا سرد است.

فکرباصدای بلند

تولدش مبارک قلم خوب خانم بوک آفرین و مرحبا داره[لبخند]

رامک

گرچه دیر رسیدم اما یکسالگی مبارک