پی نوشت!

 

تو فکر می کنی بعد از اینکه می فهمم،
چه اتفاقی می افتد!

وقتی گاهی فقط خیال می کنم حالم خوبست!

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
زنبق دره

خانوم بوک زنبق دره را همراه بی کنجکاوی فکر و خیال ها و ناراحتی هایش بداند زنبق دره را خوشحال کرده است .

زنبق دره

با این موسیقی که تو اینجا گذاشته ای انگار دست ات را گرفته باشم و با هم در این جاده به سمت صبح قدم بزنیم.