در لحظه

 

پرنده ای گنگ و دور در ذهنم می خواند.

/ 1 نظر / 21 بازدید
زهرا.م

به‌صدایش که گوش کنی آشنا و نزدیک می‌شود. زیباست. پرنده حتی گنگ و دور زیباست و زیبا می‌خواند.