خبر خاصی نیست

 

ساعت پنج و پانزده دقیقه عصر دوشنبه است.

باید بلند بشوم و بروم چراغ را روشن کنم. اما نه همین طور خوبست گاهی تصمیم گیری چقدر سخت است اینقدر خسته ام که حوصله اش را ندارم ترجیح می دهم در این اتاق نیمه تاریک بمانم و انگشتانم روی دگمه های کیبورد سرگردان بچرخندو کلماتی راتایپ کنندکه خودم هم به آنها شک دارم! یعنی مطمئن نیستم آیا ماندی اند، یا نه باید آنها را پاک کنم.
و به این هم فکر می کنم که ایکاش یکی پیدا شود و این چراغ را روشن کند!
گوش تیز می کنم. صدای پا می آید: <پسرم میشه اون چراغ رو روشن کنی>
و به سرعت از پله ها بالا می رود.
حالا اتاق روشن است.

چقدر دلم یک چای خوش رنگ ِ تازه دم می خواهد.
چراغ آبی چای ساز روشن می شود.

گاهی اینطوری شروع می شود چیزی در درونم که تنها خودم می دانم و بقیه از آن بی خبرند. 

 

 

/ 6 نظر / 3 بازدید
زنبق دره

دیر است . چراغ ها را زودتر روشن می کنم. طاقت تاریکی ندارم مگر اینکه کسی خواب باشد. بماند که گاهی ترجیح می دهم فقط خودم بیدار باشم و کمی خانه به سکوتش ادامه دهد. چه صبح و چه عصر. بماند که خانهء ما سر و صدای چندانی ندارد.

زنبق دره

التبه در گفتن گاهی اغراق کردم. فکر کنم من هم بیشتر از گاهی از سکوت خانه لذت می برم. :)

زنبق دره

التبه در گفتن گاهی اغراق کردم. فکر کنم من هم بیشتر از گاهی از سکوت خانه لذت می برم. :)

خدابیامرز

سلام علیکم قشنگ نوشته ای، یک توصیف خوب. و من اضافه می کنم؛ گاهی اینطوری تمام می شود، چیزی در درونم که تنها خودم می دانم و بقیه از آن بی خبرند.

زَرمان

ما هم همین موقع ها چراغ روشن می کنیم. نور طبیعی هر چند کم، آرامش بخش است. «پسرم» گفتن یک مادر باید حس فوق العاده ای باشد :)