عصرهای ماندگار

یاس ها عطرشان بیشترعصرها پیداست.
وقتی باغچه ها و گلدان ها سیراب می شوند و حیاط بوی نمناک خاک و علف می گیرد.
چه خوبست آدم اگر دلش می خواهد چیزهایی را بنویسد:
چراغ روشن است.
باغچه ها حالشان خوبست.


پ.ن: بادپنکه دفترم را ورق می زند.
صدایش، توی ذهنم دریا را تداعی می کند.
/ 3 نظر / 27 بازدید
عاطفه

لایک به تداعیت و این لحظه های ناب [قلب]

عرفانه

خانه مادر بزرگ را تداعی کرد این نوشته: بوی خاک و علف. حیاطی که هنوز گرمی ظهر را دارد. تا شب. آجرهای خیس و خنک دیوار. بوس سبزی خانگی و پنیر. عطر نان داغ... (یاس نداشتند... اطلسی، چرا)