روزها و شب ها

 

ساعت یازده و بیست و چهاردقیقه شنبه شب است.

خاطره ها جا می مانند یا ما آنها را جا می گذاریم.
این روزها حال عجیبی دارم،دست خودم نیستم! انگارگوشه ای از فکرم پاره شده و پاره هایش را باد با خود برده و من چیزی کم دارم!
وقتی از جایی به جای دیگری می روی آن چیزهای دوستداشتنی که ذهن تو را شکل داده اند تو را ساخته اند و عوض کرده اند جا می مانند. نمی دانم در این سال ها چه چیزهایی را  رفته رفته فراموش کرده ام چه چیز هایی را درکدام روز یا شب های بیشمار زندگی ام جا گذاشته ام.

پ.ن: از خانه تازه و آسمانش از پنجره ها می نویسم.
 اما فقط حیف که اینجا صبح هایش صدای خروس نمی آید.

 

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
زنبق دره

خیر مقدم خانوم بوک. چه عالی بود نوشته ات. سر فرصت که خواندم بیشتر از آن می نویسم.

فکر با صدای بلند

خانه قبلی را که خالی کردیم لحظه آخر خیلی غصه ام شد. کلی خاطره جا ماند، درش را بستم و رفتم. انگار تکه ای از وجودم آنجا ماند.. صدای خروس.. خروس ها درین شهر جایی ندارند درضمن خانه نو مبارک:)

رامک

امان از چیزهایی که جا می گذاریم. اثلا گاهی انگار یک حفره تو قلب آدم خالی می ماند..

کوچه نادری

ای وای از دست خاطرات. بودنش یک خوبی و نبودنشان یک خوبی دارد. می مانیم که باشند یا نباشند...

زنبق دره

[گل]