بازیگر

 

کارگردان باید تجسمش خوب باشد!

یعنی باید بتواند وقتی به من می گوید: « بدوم»
صحنه را جوری در بیاورد که وقتی با حرکت آهسته آن را نمایش می دهد؛
تو حالت دستهای مرا بفهمی! پیچیدگی نگاه و اضطراب ِ آن لحظه ی مرا حس کنی.

می بینی زیاد هم سخت نیست.فقط باید توی چشمهای من وقتی مقابلت نشسته ام
خوب نگاهی کنی، من همان بازیگرم!

 

پ.ن:حواسم به پاییز هست!

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
زنبق دره

این دشوار ترین پست خانوم بوک است گمانم. [لبخند] داخل پرانتز من هیچی دستگیرم نشد.[خجالت]

رامک

خانم بوک اگر یکی کارگردانش را گم کرده باشد چه؟ اگر یکی بازیگر نقش مقابلی نداشته باشد...