آقای نویسنده

 

گاهی که بر می خوری به حرف هایی و حس می کنی می فهمی شان، حتما اول کاری که می کنی لبخند می زنی. بعد نفس بلندی می کشی شبیه ِآهی نه از روی حسرت، بلکه دوست داشتنی عمیق. مثل چیزی خیلی عزیز که یک دفعه پیدا می شود.احساس می کنی به تو نزدیک است آنقدر که حرف هایش حرف های تو می شود.فکر و رفتار و همه علایقت می شود. اصلا خود ِخودت می شود!

ای کاش هنوز زنده بود. و باز هم می نوشت. تو می خواندی و این همه خیال نمی کردی گم شدن
آرزو هایت تصادفی بوده!

 

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
زنبق دره

حس قشنگی است اصلا اگر کتاب ها نبودند رویاهایمان را چه میکردیم؟ انگار کتابها هستند که رویاهای ما را جان می دهند، حرف دلمان را می زنند و این نور را در دل ما می تابانند که من با حسم تنها نیستم.

میتراامجدی

هیچ چیز تصادفی نیست همه چیز حساب شده است کاش می فهمیدم از کجا

من تنها تر از تو نیستم

آرزوهای ما ماندگار ترین قسمت از وجود ماست ....حتی گاهی بعد از ما نیز می مانند و آرزوهای کسی دیگر میشوند

رامک

با قلم آقای نویسنده بنویس!