حوالی همین صبحیک لیوان چای بادوعدد بیسکویت ساقه طلایی وقت ِ پاییزچه می چسبد!به شرطی که پنجره هم کمی باز باشد و هوای سرد بزند توی اتاق. آفتاب ِ کم رمقی هم لم داده باشد روی شاخه ها زردباشدو سبز، زرد باشدوسبز... درست مثل همین وقت شنبه ای که ساعت نُه و ده دقیقه ی صبح است وابرهای پنبه ای در زمینه ی آبی آسمان پراکنده اند. و تو با خود فکر می کنی امروز هم روزدیگری ست ...

 

                                                                                    

/ 3 نظر / 26 بازدید
عاطفه

امیدوارم امروز روز خوبی باشد

زهرا.م

ساقه‌طلایی و برگ‌های طلایی و روزهای طلایی. روزهایت خوش و خورشیدت طلایی!

سید مجیب

انقدر نوشته خوبیه که دلم نمیاد با کلماتم که مدت هاست ...خرابشون کنم!