روزها کوتاه اند

 

آیا روزی دیگر
به سراغ چنارها خواهد آمد
کلاغ پیر.

 

 چقدر باید شرط ببندیم و ببازیم! این قمار نیست، « زندگی را می گویم»
برای ماکه همیشه دست مان با احتیاط به دهان مان رسیده و نگران بوده ایم
که نکند یک وفتی زندگی مان قرضی بشود؛
سخت است که روزی ببینی حاصلش مثل دانه های شن از لابه لای انگشتانت سُر بخورد!

پ.ن:  وقتی به حرف هایم گوش می دهی یا وقتی من این طور خیال می کنم،
 باورکن انگارحالم خوبست!

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
زنبق دره

راست می گویی روزها کوتاه اند و کاش همیشه حالت خوب باشد کاش همیشه انگار که حالت خوب باشد.

رامک

زندگی قمار نیست... راست می گویی