نیاش

 

کسی در معبدی دور
مرا می گرید،
و در نظرگاهش
مرا رویا می کند.

کسی که آن قدر سحرخیز است
که شایستگی دیدنِ طلوع رادارد

راه می افتم
روی مرزهای جغرافیای جهان
در آستانه ی معبد
بر گیاهی خم می شوم
دست های خدا را می بوسم.

 

" به تمام زبان های دنیا خواب می بینم"   شبنم آذر

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
من تنها تر از تو نیستم

من کس سحرآمیز را هر کز ندیده ام به آستانه معبد که رسیدید سلام مرا هم که طلوئی ندیده ام به او برسان

زنبق دره

در آستانه ی معبد بر گیاهی خم می شوم دست های خدا را می بوسم. خیلی قشنگ بود خانوم بوک عزیزم. شب به خیر!