21

 

گاهی ساعت ها می گذردو من ساکتم.

امروز هر چه می نویسم حرفهایم شکل کلماتی را به خود می گیرندکه باید در هم کوبیده شوند!
خُورد شوند و دوباره ساخته شوند.

 

 

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
زنبق دره

سلام خانوم بوک چه سکوت ممتدی گاهی هم اینطوری است دیگر آدم نمی تواند چیزی بگوید یا شاید مثل من بهتر می بیند که سکوت کند صندلی قشنگی است برای خوب است که آدم با همان سکوتش رویش بنشیند و به زندگی خیره شود

زنبق دره

نمی دانم پست می شود یا نه صفحه سفید می شود

کتایون

حیفند آن کلمات خانم بوک... حیفند. من می دانم