خاطرات فردا *

 

چند باراست خواب می بینم که دارم خواب می بینم گم شدم!

خانم بوک خودکار آبی را بیشتر از مشکی دوست دارد! تنهایی را بیشتر از شلوغی، روزهای ابری را
بیشتر از روزهای آفتابی و داغ همین طور جاده هایی که دوطرفش درختان بلند سپیدار باشدچون به نظرش همه جا ساکت تر و ملایم تر می شود. می گفت، همه اینها گاهی توی ذهنش از هم فرار
می کنند! و تنهایش می گذارند.
اما همیشه هم خانم بوک سوم شخص مفرد نیست!

همه خواب اند و فرصت مثل یک وجه گرانبها توی دست های من است.
و من هم همیشه دلم می خواهد در این فرصت کم که تا بیدار شدن بچه ها مانده تمام افکار پراکنده تمام واکنش های گوشه ی ذهنم  رابتوانم روی کاغد بیاورم.

 البته غیر ممکن است می دانم! پس اغلب پیش از اینکه این احاطه شدن
بر روزها و قبل ازآغاز آن خوشبختی کوچک که فکر هم در تنهایی نعمتی ست. صدای باز شدن درمی آید
و دنیا جوری خراب و شلوغ می شود و این رشته ها یکی یکی پاره می شوند و پخش ِ زمین!

 موسیقی*خاطرات فردا  احمد پژمان

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
*elham

اگه تو يه روز نمناك باروني دلت خواست ياد يه نفر بيوفتي كه عاشق بارونه منم هستم،باشه؟

زنبق دره

چه وجوه مشترکی دارد دنیای درون خانوم بوک با زنبق دره، اما گویا دنیای بیرونشان از هم دور است. بماند که این تنهایی های زیبا گاه و بیگاه به سراغ هر کسی می آید. چه سرش خلوت باشد و چه شلوغ زنبق دره هم ساعت های آخر عصر های طولانی تابستان که آفتاب رفته اما هنوز شب نیامده را خیلی دوست دارد. یک جور احساس امنیت توام با آرامش دارد برای انجام کارهایش، برای عاشقانه کارکردن. وای که اگر باد ملایمی هم از پنجره بوزد و به گونه اش بخورد.