تکه تکه و جدا


اگر چه هنوز گوشه ی ذهنم بی تاب است...

توی سالن همه دارند سر موضوعی با هم جر وبحث می کنند. من آنجا نیستم!
خَلال های نازک پیاز توی ماهیتابه دارند سرخ می شوند. گوشت چرخ کرده در قابلمه ای، جدا
درحال پختن است.
توی سرم پر شده از فکر های جورواجور بخشی از من اینجا نیست!

باد خنکی از پنجره سُر می خورد پشت گردنم از آویز گوشواره هایم عبور می کند تا نوک انگشتان دست چپم!  سردم می شود.

پنجره در تسخیر باد است!
 باران می بارد. نفس عمیق می کشم...
بوی پاییز می دهد این روزهای سرد و بارانی شهریور.

 

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
rΔ╕^

هوا که سرد نیست اما از هرگونه آمدن پاییز به شدت استقبال می کنم چون خودم پاییزی ام البته دلم پاییزیه

رامک

روزهایم سرد و بارانی نیست اما می فهمم وقتی می نویسی بخشی از وجودت اینجا نیست یعنی چه!

زنبق دره

من را هم با خودت به خانه ات بردی خانوم بوک به کنار پنجره ای که باد خنکی از آن می وزد و صدای باران می آید. بوی پاییز را هم شنیدم و ممنون!

*elham

دلم بارون می خواد

rΔ╕^

خانم بوک بچه داری؟بهت نمیاد چند تا ؟اسمشون چیه؟

زنبق دره

اتفاقا عجیب معلوم است که خانوم بوک مادر است! می تواند بچه داشته باشد، می تواند نداشته باشد، اما مادر است و البته مادری درگیر و متعهد.

میترااجدی

تلخم این روزها تلخى تلخ نه باران تکانم می دهد نه هیچ