نوستالژی


می روم تا تخت و اتاقت را مرتب کنم و لباس های نشسته را از دور وبر جمع کنم ببرم بریزم داخل
ماشین لباسشویی.

خودم را درآینه پیدا می کنم! انگار خسته ام ...
چاردیواری،دورم خط پُر رنگی کشیده و من در این دایره ی بسته نفس کم می آورم.

غبار ِنازک آینه را با دست پاک می کنم. باد پرده را کنار می زند. کلاغی روی آنتن روبرویی قار می کشد. این صدا من را با خودش می بَرد.
همان جا کنار تخت می نشینم سرم را به دیوار تکیه می دهم و به ابرهای کبود توی آسمان نگاه می کنم: « یعنی میخوادبارون بباره»
تلفن زنگ می خورد...
خیره می شوم به جوانی ات روی صفحه ی مانیتور گوشی!
تلفن زنگ می خورد ...
مثل برق بر می گردم! به سال های عاشقانه ای که ما را سرازیر می کرد در پیاده روهای پاییزی و پربرگ آنوقت های دانشجویی.
هیچ جای خالی نیست. لبالب از عشق، خستگی ناپذیر ...
سعی می کنم به وضوح آن لحظه ها را حس کنم. اما زمان از دست رفته است.

 

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
رامک

اما عشق که از بین نمی رود

افرا

خانوم بوک اینجوری مینویسی دست و دل ما رو میلرزانی برویم قاطی مرغ ها بشویم ،اگه اخرش روزمرگی باشه که هیچی... افرا سبز:[فرشته] خانوم بوک ترغیبش کن بره ازدواج کنه این دربه در عزب بی شعور بیاد تو راه راست افرا قرمز:[شیطان] خانوم بوک ترغیبش کن ازدواج نکنه میفته تو خرج و هزینه و بدبختی انوقت میره متاد میشه میمیره ها ها ها

زنبق دره

چاردیواری،دورم خط پُر رنگی کشیده و من در این دایره ی بسته نفس کم می آورم راست می گویی! چاره اش فقط در رویاهای خانوم بوک است که خب گاهی با واقعیت زندگی نمیتواند نزدیک باشد.

میتراامجدی

گذر زمان خوب نیست دوست ندارمش خیلی چیزها را از من گرفته