...

 

خودم را

درآینه

دیدم،

که می گریست.

 

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
زنبق دره

هنوز به امید روزی هستیم که حال همه مان بهتر باشد که من بتوانم باز از اعجاز رنگ ها بگویم و از داستان پنجره ها و خانوم بوک از عبور بزرگوارانه اش از کوچکی های دنیا امیدوارم به زودی حال خانوم بوک بهتر باشد خودش را در آینه ببیند که لبخند می زند و باز با صنوبرها حرف می زند و به صدای جیک جیک گنجشک ها گوش می کند

زنبق دره

سلام خانوم بوک خوشحالم که هنوز فرصتی برای دیدار هست و من هم از این آشنایی نگاه ها خوشبختم کامنت پرمهر قبلی ات را خواندم و تایید هم شد اما آن هم به کمرنگی وبلاگ من دچار شده احتمالا [لبخند][خجالت] شرمنده از این همه ریزی و کمرنگی اما خدا می داند که چه آرامش بیشتری دارم این روزها با این کمرنگی . درست مثل زمانی می ماند که در آفتاب شدیدی که چشم را می زند عینک آفتابی سیاهی گذاشته باشی. گاهی انگار همین سایه ای که روی چشم می افتد حس خنکی به آدم می دهد ما منتظر می مانیم تا حال جهان بهتر شود . شاید این همان بهتری ما است که از روزمره های خودفریبانه کمی جدا شویم و الاقل کمی نگاه کنیم این کامنت شما هم تایید شده والبته این یکی هم با ذره بین قابل شناسایی است[لبخند]

زنبق دره

من هم خودم را دیدم که به در خانه خانوم بوک آمده بودم حیاط خانه اش چمن سبز بود و کناره هایش درخت حیاط با پرچین چوبی کوتاهی از خانه همسایه جدا میشد و من خودم را دیدم که در پرچینچوبی را باز کردم و به سمت خانوم بوک رفتم که جایی در وسط چمن ها ایستاده بود افتاب بود و من دست کودکی را در دست داشتم من خودم را دیدم و خانوم بوک را و کودک را

زنبق دره

راستی این دو پست را هم دیدی؟ منظورم کامنت گذاشتن نیست ها منظورم این است که نقاشی های قشنی هستند مال همان نقاشی که منظره های پاریس را کشیده بود و این درخت تنها در این آب های گرم اقیانوس آرام (گمان کنم ) بسیار شفاف است http://dashboard-rushan.blogspot.com/2009/07/blog-post_8715.html http://dashboard-rushan.blogspot.com/2009/07/blog-post_08.html البته گمان کنم دیده بودی