بی بهانه

خوبست روزهایی باشند که تو در آنها حضور خودت را حس کنی، حواست جایی پرت نشود. نگرانی ها گلویت را نگیرد. کمی آسوده باشی، نگاهت پرنده ای را دنبال کند درآفتاب های همیشگی که روی گلدان ها می تابد، چیزی شگفت را پیدا کنی همان احساس ِ رفته را، همان که ناگهان برمی گردد در روزی مثل همین امروز، شایدبی بهانه.

/ 1 نظر / 32 بازدید
زهرا.م

روزهایی که ذهنت هرلحظه در همان دم است؛ نه درگیر دیروز و ساعتی دیگر. چقدر دلم این‌روزها را می‌خواهد.