ده +‌ پنج

 

دنباله ی حرف هایم را بگیر و بیا ...

بالاخره حرف زد! همین طور پشت سر هم و بدون وقفه، 
در سکوت به حرف هاش گوش می دادم. گاهی به حرکت دستهاش نگاه می کردم،
 گاهی به چشمهاش که آروم اشک می ریخت.
گاهی اتاق دور سرم می چرخید،گاهی لبخند تلخی می زد و آهی می کشید.
وقتی حرفهاش تمام شد. سکوت سنگینی بین ما نشست!

بلند شدم و به طرف پنجره رفتم گیج شدم از چیزی که می دیدم!
زمین روبرویی یکدست پر شده بود از گلهای ریز و زرد رنگ خودرویی که تا دیروز آنجا نبودند!
 بوی مرطوب علف های خیس را احساس کردم ...
نفس عمیقی کشیدم و به احساس ِ زندگی فکر کردم.

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
زنبق دره

خب راستش این خانوم بوک خیلی آشنا است مثل کسی در همین نزدیکی باید فکر کنم می شناسمش؟ یا فقط آشنا به نظر می آید؟ راستش همه این نوشته ها خیلی هوشمندانه است نمی دانم هوشمندانه اصطلاح مناسبی هست یا نه ولی سبک نوشته ها بسیار هوشمندانه به نظر می رسد پخته است اشتباه می کنم؟

وحدانه - سایت خاطرات استاد فیزیک

چرا واسه پست جدیدت نمیشه کامنت گذاشت ؟ به دلم موند بنویسم این روزا دیگه ازدست نی لبک هم کاری برنمیاد . اوضاع وخیم تر از اونیه که فکرش رو می کنی .[قهر]