...

آدم گاهی دلش می خواهد دست خودش را بگیردببرد یک سمتی کناری، بایستد همینطور ساکت
نگاهش کند.

/ 2 نظر / 5 بازدید
زهرا.م

اگر گریه‌اش گرفت..

سید مجیب

سلامی به بلندی روزهای تابستان به گرمی مرداد ماه