صبح فردا

 

مدت ها بود انگارآفتاب از پشت پرده های توری روی گلهای قالی نتابیده بود.

حدس می زنم ذره ذره آرامش می خواهد به خانه ی ما برگردد! حرف عجیبی ست اما خیالش که خوبست.
می گویم« مدت هاست خیلی چیزها را از یادبرده ام که اگر این اتفاق نمی افتاد شاید بهتر می بود
تا من این همه خودم را نبازم برابر زندگی وقتی روزها و شب هایش سراسیمه از پنجره مثل باد می گریزند! و ما اینطور معطل مانده ایم و زندگی به راه خودش می رود.

با لبخندمهربانی در آینه به من نگاه می کند درست پشت سرش ایستاده ام نیمی از صورتم پیداست که چقدر خسته است.

 

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
رامک

امیدوارم آرامش زود برگردد...

فکر با صدای بلند

انشالا آرامش زود بازمیگردد

زنبق دره

مدت ها بود انگارآفتاب از پشت پرده های توری روی گلهای قالی نتابیده بود. خب به فال نیک می گیریم. خدا را چه دیدی خانوم بوک. همیشه می گویند مرغ آمین به راه است. شاید اینبار همانطوری شد که دلت می خواهد هر قدر غیرممکن و دور به نظر بیاید. یعنی نمی شود؟

زنبق دره

به به از این گلدان های پرگل و قشنگ و این کیف سوزن دوزی شده! خانه’ قشنگی است خانوم بوک.

زنبق دره

انگار سطل های پر از گل هستند. ها؟