ب. مثل بودن

 

گاهی، دیروز یا شاید هر روز،دیشب،یا شاید هم هرشب ...
ب. مثل بودن نمی شود!

« وقتی بعد از این همه سال که خیال می کردی همیشه بوده ای. یک روز یک دفعه،
ناگهان،بفهمی اصلاهم نبوده ای هیچ! چه حالی می شوی باورش سخت است دیگر»

 

پ.ن: توی چشمهای من که نگاه می کرد چشمهاش برق می زد!

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
رامک

من آن برق چشمانش را دوست دارم

زنبق دره

وقتی بعد از این همه سال که بوده ای ، ناگهان بفهمی که نبوده ای هیچ! باورش که سخت است هیچ، شاید دردناک هم باشد.

خانم بوک

زنبق دره عزیز، هرچه از دیروز سعی میکنم تا بتوانم برایت کامنت بگذارم مرتب ارور می دهد و لینک پیام ها باز نمی شود! بعد دوباره میام[بغل]