دریا

 

باید
بیشتر به آسمان ها فکرکنم
همین طور به آب ها.
در رویاهایم
موجی آبی جلو می آید و
بعد به اعماق برمی گردد
باید این دریا
شکل بگیرد و
من به آرامش برسم
باید بیشتر به آبی ها فکر کنم!


رسول یونان


/ 0 نظر / 42 بازدید