پشت دری های پاییزی

آسمان صاف و روشن است. ساعت هفت وسی دقیقه ی اولین صبح پاییز است.
دوست داشتم یک طوری واردبشوم.سلام کنم و کناری بنشینم.دلم می خواست، یعنی روزها بود که این طورمی خواستم تا بیایم و حرف بزنم. اما انگارچیزی پیچیده بود توی ذهنم وگره خورده بود مابین فکرهای دیروز و امروز. چیزی مدام خودم را به یادم می آورد«همان خود ِمحجوب ِساده ام را» که روزی دلش را در آفتابی تابیده بر روی گل های قالی پهن کردو آسوده دراز کشیدو چشمانش رابست. همان که دنبال جمله ای مناسب بود تا شکسته شدن شاخه ی داوودی های سپید را در تُنگ بلور پُرآب، یک طوری ظریف بنویسد! امروز یک دفعه توی جمله های یک کتاب خودم را دیدم ولی نشناختم! آن که می خندید و نگاهش به دوردست خیره مانده بود چمدانش را بست و ازآن شهر رفت. دست کشید و رفت. دور شدو دیگر کسی او را ندید. تا همین امروز، که من دیدم اش توی آخرین جمله ی کتاب داشت زنگ در را فشار می داد!

خانم بوک پشت دری پنجره هایش را دوخته است. وقتی دارد آنها را آویزان می کندمی گوید:این ها پشت دری های پاییزی اند.همان پارچه های نازک و سپیدی که گل های قرمز و نارنجی ریزی دارند.

 

روز  ِبعدنوشت: با شوق و مهر خیلی زیاد همه تون رو دوست دارم. این روزها سرعت اینترنت در حد راه رفتن یک مورچه است! به خونه هاتون سر می زنم. بیشترخواستم بگویم، خوشحالم از بودنتان و به یادتون هستم.

/ 5 نظر / 23 بازدید
زنبق دره

خانوم بوك خوبي؟ ميدوني كه عاشقتم با اين نوشته‌هات. پشت دري هاي پاييزي. چقدر هم لطيف و سبك هستند. چي بنويسم كه هر خطش برام يه دنيا است از قشنگي و دلنشيني.

زهرا.م

پشت‌دری‌های قشنگ که قرار است آن طرفش هی باران ببارد. به‌گمانم ظریف‌تر از این نمی‌شود شکستن آن شاخهٔ داوودی را در تنگ آب نوشت. بعضی‌چیزها را باید دید، نه ثابت توی عکس، بلکه متحرک توی فیلم‌ها، مثل همین؛ شکستن آن شاخهٔ گل توی تنگ پرآب که پس‌زمینهٔ تصویر، پشت‌دری‌های گلدار باشد و صدای باران هم شنیده شود. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشی. خوشحالمان می‌کنی می‌نویسی :)

زنبق دره

راستي شما هم باران داريد؟ مراقب خودت باش. ما حواسمان هست:)

زهرا.م

ساعت از یک شب هم گذشته الان. هیچی... داشتم به آسمون نگاه میکردم و ستاره‌ها و ماه پیدا بود. یادت افتادم. گفتم یه سلام و احوالپرسی کنم :)

زهرا.م

به‌به. چه حس خوبی دارم که بیدار بودی و کتابی را می‌خوانده‌ای که من هم دوستش دارم.