همراه با باد

 

با انگشتانت بازی می کنم!
مرموز می شوی
وقتی نگاهت می کنم
در آینه.

 

ساعت شش و شش دقیقه غروب شنبه است.
خانه ساکت و من آسوده اینجانشسته ام. قرارنیست برای شام چیزی درست کنم.
کمی فرصت می خواهم تا نفسی تازه کنم بلند می شود و می روم برای خودم یک لیوان چای تلخ می ریزم.

شب پشت پرده است.
چه دورشدیم از هم! مرا روزها از تو جدا کرده اند. مدت هاست که با من حرف نزدی!

 من این اتاق آبی خلوت را دوست دارم اینجا انگار راحتترم.
اینجا هر چقدر دلم بخواهد ذهنم را به تخیل می سپارم تا برایم روبایی بسازد بی در و پیکر!
تاهمه ی آن چیزهایی را که دوستشان دارم آنجا به امانت بگذارم.

 

 

 

/ 6 نظر / 3 بازدید
زنبق دره

چه تصویر قشنگی ساختی از خلوت و سکوت غروب خانه ات خانوم بوک. انگار عطر چای هم به مشام ام رسید. این نقاشی ها خیلی قشنگ هستند. میشود گفت عالی. مال خودت است؟ شبیه مشق به نظر می رسند با گواش مثلا ، اما خیلی قشنگ هستند و با روح.

زنبق دره

و راست می گویی خانوم بوک. این همه روزمرگی شب را از ما جدا کرده انگار.

رامک

لب بگشا... چیزی بگو...

مارکو

می دونی چیه؟ تنهایی خوبه.. به قول کوئیلو آدم رو با دنیای نامرئی اشنا می کنه. اما بدیش هم اینه که ادم رو از دنیای واقعی دور میکنه. تنهایی رو دوست دارم. چون بهم فرصت میده که بیشتر در مورد خودم و اطرافم فکر کنم. و از یه طرف ازش متنفرم چون بدجوری ادم رو می اندازه تو قفس.. نظرت چیه؟

فکر با صدای بلند

"با انگشتانت بازی می کنم" حس قشنگی داشت. مرسی [لبخند]