تات

 


آدم خوبست وقت هایی به خودش فرصت بدهدتاکمی فاصله بگیردتا دورازخودش به آن که درونش زندگی می کند کمی نزدیکتر بشودآن وقت شایددلیل بعضی کارها را بهتربفهمد.

 

 / 1 نظر / 34 بازدید
زهرا.م

درست میگی :)