...

 

آدم که می نشیند روبروی خودش این طوری بی سوال و جواب به آن یک نفری خیره می ماند که درآینه نگاهش می کند.می گوید،این روز و شب ها که پی درپی گم می شوند در این همه ماه و سال تو کجایی؟!

می روم می نشینم روی مبل روبروی پنجره به تماشای سبزی درختان گردو و انار باغ همسایه مان.
کسی مرا صدا می زند.

/ 3 نظر / 4 بازدید
سیروس

این زمانیه که آدم خودشم گم کرده...

سید مجیب

کسی مرا صدا میزند تو کجایی؟! خوب باشید و شاد و موفق خانوم بوک ِ گرامی