23


برداشت دوم* 

تنها صدای قدم های دو نفر که از این کوچه می گذرند.

روزهایی هست که شبیه و اندازه ی تنهایی می شود!
هر لحظه و ساعتش آشناست، مدام از پنجره نگاه می کنی،
اما منتظر هیچکس نیستی.
دور خودت می چرخی، اما دنبال چیزی نمی گردی فقط می چرخی و ...
 می آیی می نشینی اینجا، شاید طبق عادت از پنجره نگاه می کنی،
چه کوچه ی خلوتی، چه خیابان ساکتی!

 

  *موسیقی: پیمان یزدانیان
    

/ 6 نظر / 3 بازدید
زنبق دره

راست می گویی مدام از پنجره نگاه می کنی اما منتظر هیچکس نیستی!

زنبق دره

راستی خانوم بوک عزیز این صندلی برای سن تو پیر است هنوز وقتش نیست روی این صندلی بنشینی و بگذاری ای آفتاب کمرنگ پهن شود رویت! آن هم آفتاب به این بی رمقی!

*elham

منتظري،فقط باور نداري.،