حس های گمشده

 

امروز روی ابرها راه می رفتم!
نه از شادی ونه از اندوه،از حسی مابین این دو ...

 

بعد نوشت: حالا که این یادداشت کوتاه را دوباره می خوانم. نمی دانم در آن روز در چهارشنبه دوم تیرماه ساعت دوازده و چهل و چهاردقیقه چرا این حرف را زدم! 

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
زنبق دره

چه زمان زیادی ار آن روز گذشته چند وقت است که هیچ برایمان ننوشته ای و این احساس را می شناسم اینکه آدم چیزی را می نویسید و بعد یادش نیست حالش چه بوده که چنین چیزی گفته. خوشحالم که به اندازه همین یک جمله قدیمی به اینجا برگشته ای خانوم بوک.

زنبق دره

می دانی خانوم بوک تو می توانی یک نابغه در نوشتن باشی . حداقل یک استعداد درخشان. این عنوان فوق العاده است. حس های گمشده

زهرا.م

حس گمشده‌ی گذشته را رها کن. از حس حالت بنویس.