ب. مثل باران

.

مثل باران شب قبل،مثل هوای سرد نیمه شب...

وقتی تمام شد، یادداشتم را می گویم همه را خط به خط پاک کردم!
به غیر ازآن لحظه ی شروع باران !

.

.

.

 

رو کرد طرفم و گفت، نمی دونم اصرارم چیه برای اینجا ماندن!

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
رامک

من هم نمی دانم اصرارم چیه برای اینجا ماندن...

saghi

...