فرصتی کوتاه

 

ساعت دوازدهُ دو دقیقهُ دوثانیه ی روزشنبه ای گرم و مرطوب است.

من تنهای تنها هستم!

و با وجودی که هوا به شدت گرم است کولر خاموش است و پنجره باز ...
روبروی آبیِ کم رنگی از آسمان ایستاده ام.
در مسیر انبوه چنارهای خوشبخت، که نرم و ملایم سرشاخه های سبزشان را در باد تکان می دهند صدای بم و گنگ دوره گردی که از کوچه می گذرد ارتباطم را با آوازسیرسیرک ها قطع می کند!
اما لحظه ای بعد، همان ظهر گرمی ست که پنجره باز است؛
سیرسیرک ها درآن آواز می خوانند
و
من
تنهای
ت
ن
ها
هستم.

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
زنبق دره

بعضی وقت ها این تنهایی را دوست دارم تنهای تنها بودن با آسمان و ردیف درختان و صدای سیرسیرک ها و باد به شرطی که احساس تنهایی نکنم. نمی دانم چرا وبلاگم سر لج افتاده. نمی توانم به کامنت ها جواب بدهم. جواب هایم سر دلم می ماند اینطوری. :)

كنج

بوي كاج ها را دوست بداريد... بوي گس كاج ها را

رامک

تنهایی ام را با تو قسمت می کنم...