ساده

در یک روز بارانی مثل امروز چه میتواندبهترازهرچیزی باشد؟! تماشای باران ازپشت شیشه های طبقه چندم ساختمانی بلندکه تمام شهر زیرپاهات ِو تو لیوان چای داغ را توی دستات داری حالا زیاد فرقی نمی کنددرسکوت باشی یا به موسیقی دلخواهت گوش بدی. مهم اینه که توی این دنیای بی رحم و این دور باطل و کوه مشکلات هنوز هم به نشانه های کوچکی از زندگی می توان دلخوش ماندهرچند کوتاه و گذرا.


بعدنوشت: شایدگاهی درموردخودمان خیلی کم می دانیم./ 0 نظر / 29 بازدید